16/12/2019
The Human Resources Strategy for Researchers

GESTOR DE PROJECTES D’AGRUPACIONS EMERGENTS-VEIS

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Universitat Pompeu Fabra
 • RESEARCH FIELD
  Other
 • RESEARCHER PROFILE
  First Stage Researcher (R1)
 • APPLICATION DEADLINE
  24/01/2020 14:00 - Europe/Brussels
 • LOCATION
  Spain › Barcelona
 • TYPE OF CONTRACT
  Temporary
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  37,5

OFFER DESCRIPTION

Pompeu Fabra University is seeking for a project manager for one business association dealing with emerging technologies, the Cluster for Valorisation of EGA for Industry and Society (VEIS), coordinated by the UPF and framed in the call for business associations working on emerging technologies to develop specific valorisation and transfer projects based on research-based knowledge. Co-funded by European Regional Development Fund (ERDF).

La Universitat Pompeu Fabra vol incorporar un tècnic per gestionar l'agrupació en tecnologies emergents Clúster Valorització d'EGA per a la Industria i la Societat (VEIS) coordinat per la UPF (codi intervenció coordinada 001-P-001647), al marc de la convocatòria  publicada per la resolució EMC/2214/2018 d'Agrupacions de Tecnologies Emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca. Cofinançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Funcions a desenvolupar

A nivell del consorci i de la UPF:

 • Coordinar i fer el seguiment administratiu i econòmic dels projectes de recerca de les agrupacions d’acord amb les instruccions de l’entitat atorgant i els cronogrames dels Programes de Treball dels projectes.
 • Informar, assessorar i atendre les consultes de les entitats participants en els consorcis sobre els procediments administratius i econòmics relacionats amb els projectes i la subvenció obtinguda.
 • Fer seguiment i recopilar els indicadors de l’agrupació.
 • Donar suport i/o dur a terme activitats de comunicació i difusió.
 • Identificar i informar sobre endarreriments o problemes d’execució i proposar mesures correctives.
 • Organitzar i assistir a les reunions del consorci.
 • Preparar la documentació justificativa de les despeses, tot analitzant l’elegibilitat d’acord amb els pressupostos aprovats, les normes d’execució, i les normes pressupostaries de la UPF.
 • Preparar la documentació per a les auditories i donar resposta als requeriments documentals dels auditors.
 • Assessorar, atendre les consultes i donar suport al personal docent i investigador involucrat en els projectes de l’agrupació sobre la gestió econòmica i administrativa relacionada amb la subvenció rebuda.

A nivell de l’entitat atorgant:

 • Actuar d’interlocutor i persona de contacte en relació als temes de coordinació i gestió administrativa i econòmica.
 • Facilitar la informació requerida contractualment relacionada amb els informes científics i econòmics, els indicadors i les activitats de disseminació i comunicació.
 • Assistir a les reunions de seguiment i posar en marxa les accions derivades i acordades durant la reunió.
 • Gestionar i elaborar la documentació requerida per sol·licitar i formalitzar les addendes relacionades amb l’execució del projecte (extensió de la durada, modificacions del personal a contractar, etc).

More Information

Benefits

Dades de la plaça

 • Règim jurídic: PAS laboral (grup II)
 • Retribució bruta anual aprox: 29.000€.
 • Adscripció: Servei de Recerca
 • Durada prevista: 1 any (prorrogable)
 • Aquest contracte està cofinançat per fons FEDER de la Unió Europea assignats al programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca, Referència del projecte: VEIS: 001-P-001647.

Selection process

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça-e europa.recerca@upf.edu en l’assumpte el codi d’oferta UPF19-EMERGENTS-VEIS adjuntant els següents documents en el format indicat:

 1. Currículum vitae (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
 2. Carta de motivació i de presentació de la candidatura (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”) El termini per a les inscripcions finalitza el proper 24.01.2020.

Offer Requirements

Skills/Qualifications

Experiència i coneixements a valorar

 • Coneixements de programes de finançament de la recerca i del procés de justificacions econòmiques.
 • Domini de les eines TIC i ofimàtiques.
 • Competències personals: comunicació, lideratge i influència, organització del treball i del temps, orientació a l’usuari així com proactivitat, iniciativa, autonomia, flexibilitat i alt grau de responsabilitat en la realització de les tasques.

Specific Requirements

Requisits de participació

 • Titulació universitària de nivell superior.
 • Coneixements de llengües catalana i castellana (nivell C1-MCER, Marc Comú Europeu de Referència) així com anglesa (nivell B2.2-MCER o superior, amb fluïdesa oral i escrita).

Work location(s)
1 position(s) available at
Universitat Pompeu Fabra
Spain
Spain
Barcelona
08005
Ramon Trias Fargas, 27

EURAXESS offer ID: 473328

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.