23/05/2017

PhD in the discipline of Transport or Machine Construction

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • RESEARCH FIELD
  EngineeringIndustrial engineering
 • RESEARCHER PROFILE
  Recognised Researcher (R2)
 • APPLICATION DEADLINE
  31/05/2022 23:00 - Europe/Brussels
 • LOCATION
  Poland › 64-920
 • TYPE OF CONTRACT
  Temporary
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  40
 • OFFER STARTING DATE
  01/10/2018
 • REFERENCE NUMBER
  2/2018

OFFER DESCRIPTION

Kandydaci, którzy posiadają tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transportu lub budowy i eksploatacji maszyn, osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych w transporcie, a także doświadczenie w nauczaniu w pokrewnych przedmiotów w transporcie, mogą być dopuszczone do konkursu. Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 109 sekcji 1 i sztuki. 129. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz 1365 z późniejszymi zmianami). Dokumentacja musi być złożone zgodnie z wymaganiami i procedurami przewidzianymi w Statucie im Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zgodnie z uchwałą Senatu PPS z dnia 22 grudnia 2016 NO. V / 25/16 z dnia 22 grudnia 2016 oraz treść załączników zawartych w zarządzeniu Rektora im Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Stanisława Staszica w Pile nr. 11/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu konkursu dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w IM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Stanisława Staszica w Pile.

- podstawowe miejsce pracy

More Information

Offer Requirements

 • REQUIRED LANGUAGES
  POLISH: Excellent

Skills/Qualifications

 

I. Needs: 1. The University fulfills the minimum staffing requirements for transport, first-cycle studies from 1 October 2017 2. Ensuring high quality didactic courses in directional subjects. II. Requirements: 1. The degree of doctorate in technical sciences in the discipline of Transport or Construction and Operation of Machines. 2. Academic achievements and professional experience in transport. 3. Didactic experience in transport related subjects. 4. Consent to be included in the minimum staff of the first degree studies in Transport. 5. Employment in the PWSZ on a primary place of work and full-time employment.

Specific Requirements

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek o zatrudnienie;
 2. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365),
 3. skrócony życiorys oraz kwestionariusz osobowy,
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu / stopnia  zawodowego, naukowego,
 5. informacje o doświadczeniu praktycznym oraz dydaktycznym,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego

  w podstawowym miejscu pracy na kierunku Transport, studia I stopnia.

 7. wykaz publikacji.

 

 

 

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres biem@pwsz.pila.pl.

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim

 

Work location(s)
1 position(s) available at
Instytut Politechniczny
Poland
wielkopolskie
64-920
64-920
Podchorążych 10

EURAXESS offer ID: 219413

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.